سخنان دکتر علی شریعتی

سخنی از دکتر شریعتی

انسان به اندازه برخورداری هایی که دارد انسان نیست

بلکه درست بالعکس انسان به اندازه ی نیازهایی که در

خود احساس می کند انسان است

و هر چقدر فاصله بودن تا شدن زیادتر باشد

او آدم تر است

آن چیزی که هستیم تا آن چیزی می خواهیم باشیم

وسعت آن فاصله محک و میزان و معیار تعالی اندیشه

وتفکر و شخصیت انسان است.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۸ساعت 22:5  توسط سارا  |